1901. év eseményei

1901. év eseményei


1091. március 10-én  hunyt el Plihál Ferenc nagykanizsai királyi közjegyző, aki a kamara történetének  első 25 évében Ziegler Kálmán közjegyzővel felváltva a kamara alelnöke volt.  A megüresedett dunaföldvári közjegyzői állásra az igazságügyi miniszter dr. Angyal  Béla pécsi királyi közjegyzőhelyettest nevezte ki. Szekszárdra dr. Káldy Gyula királyi  közjegyzőhelyettes kapott kinevezést, míg Nagykanizsára dr. Plihál Viktor királyi  közjegyző került Újpestről áthelyezésre.  Az 1901. év eseményeihez tartozott, hogy Budapest székesfőváros közgyűlésén  Kassics Péter egy interpellációt intézett a polgármesterhez, amelyben előadta, hogy  dr. Baranyai Béla királyi közjegyző az Erzsébet-apácák budai kórházának jogtanácsosa,  aki e tisztség ellátásáért 400 forint évi díjazásban részesül. A polgármester  az interpellációra adott válaszában kijelentette, hogy mind Baranyai Béla, mind pedig  Scheick Károly gondnok szabályszerűen került megválasztásra. Az ügy a bíróságon  folytatódott tovább, mivel a bepanaszoltak becsületsértés és rágalmazás miatt  a bíróságon magánvádat emeltek. Mivel a bíróság hozzájárult a Kassics nyilatkozatában  foglaltak valódiságának bizonyításához, így kiderült, hogy szabályszerű  volt Baranyai alkalmazása, különös tekintettel arra, hogy a Pécsi Királyi Közjegyzői  Kamara előzetes nyilatkozatában rögzítette, hogy nem összeférhetetlen a közjegyzői  tisztséggel, ha a közjegyző egy alapítványnál tiszteletdíj fi zetése mellett dolgozik.  Így Kassics Péter panasza Baranyaival szemben alaptalannak bizonyult.