1943-45. év eseményei

1943-45. év eseményei


1943-ban a kamara közjegyzői testületében sok személyi változás történt. Lemondott a közjegyzői állásáról dr. Nozdroviczky Ferenc gyönki és dr. Mártonff y Bogdán kaposvári királyi közjegyző. 1942. december 17-én dr. Keck László siklósi, 1943. március 8-án dr. Örley György nagykanizsai, március 22-én dr. Kováts Kálmán pécsi, március 25-én Kasza Sándor marcali, május 21-én pedig dr. Hirmann Gyula bácsalmási királyi közjegyző hunyt el. Új közjegyzői kinevezést kaptak: Siklósra dr. Vargha Pál siklósi ügyvéd, Gyönkre dr. Halasy-Rektorisz Lajos sárbogárdi ügyvéd. Marcaliba dr. Fabuss Béla losonci, Pécsre dr. Sziráky László derecskei királyi közjegyzőt helyezték át. A nagykanizsai két közjegyzői székhelyre dr. Csaplár Vilmos kispesti közjegyzőhelyettest és dr. Pozsogár Rezső letenyei ügyvédet nevezték ki. Kapos- várra pedig székhelycserével dr. Alleram Ferenc sziráki királyi közjegyzőt, korábbi kaposvári királyi közjegyzőhelyettest nevezték ki. A háború harmadik évében már több közjegyző és közjegyzőhelyettes is teljesített katonai szolgálatot. Közülük kiemelkedett dr. Iváncsy István paksi királyi közjegyző, címzetes hadbíró-őrnagy, akinek érdemeit a Magyar Királyi Pécsi Honvéd Törvényszék elnökének 1942. november 30-án kelt 62. számú hadparancsa külön is elismerte. A Magyarországi Királyi Közjegyzők Országos Egylete a hadba vonult közjegyzők és helyetteseik támogatására segélyalapot létesített, amibe minden közjegyző 50 pengő támogatást tartozott fi zetni. Az 1944-es év eseményei nem ismertethetők, mivel a vonatkozó kamarai iratok nem maradtak fenn. Az 1945-ig eltelt időszakban elhaláloztak: dr. Perger Elemér dunaföldvári, dr. Csonka Zénő tabi, dr. Hennyey László igali, dr. Milassin Jenő bajai, dr. Kiss Elemér pécsváradi és dr. Mártonff y Bogdán volt kaposvári királyi közjegyzők. Több közjegyző és közjegyzőhelyettes sorsáról a háborús viszonyok miatt nem volt a kamarának értesülése. A kamara ugyanakkor gondoskodott a betöltetlen állások és a távol levő közjegyzők helyettesítéséről is. Elsősorban a menekült délvidéki és erdélyi közjegyzőket nevezték ki közjegyzőhelyettesnek, hogy segítsenek az egzisztenciális problémáikon.