sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron

kir. közj. Dunaföldváron, Mohácson, Pécsen


1867. augusztus 20-án született Pécsen, sikabonyi Angyal Pál Ferdinánd és györkönyi és cseczei Grabarics Tekla gyermekeként. Apja mágocsi szolgabíró volt, majd királyi alügyész Pécsen, végül a Pécsi Királyi Ítélőtábla bírájaként ment nyugdíjba. Angyal Béla elemi iskolai tanulmányait Pécsen, a belvárosi elemi iskolában folytatta 1873 és 1877 között. Középiskolába a ciszterci rend által igazgatott és fenntartott gimnáziumba járt 1877-től 1885-ig, ahol 1885. június 5-én sikeres érettségi vizsgát tett. Jogi tanulmányait 1886-ban Bécsben kezdte, majd 1886 és 1888 között a Pécsi Püspöki Joglyceum hallgatója volt. Ebben az időben töltötte le egyéves katonai önkéntesi szolgálatát is. Az államvizsgákat már a Budapesti Tudományegyetemen tette le. 1891. április 25-én szerzett jogi doktorátust. 1889 és 1891 között ügyvédjelöltként dolgozott Fekete Mihály és későbbi apósa, Hinka László ügyvédek mellett. Ekkor fi gyelme a közjegyzői pálya felé irányult, előbb dr. Baranyai Béla pécsi közjegyző, majd Bánffay Simon közjegyző, kamarai elnök mellett volt közjegyzőjelölt. 1892. november 7-én tette le a szakvizsgát Budapesten és ügyvédi oklevelet szerzett. 1893. január 28-án Pécsen házasságot kötött hinkovczei Hinka Ilonával. Esküvőjük a pécsi püspöki palota kápolnájában zajlott, tanúként Bánff ay Simon közjegyző és Baczarcziek Vince királyi testőr főhadnagy vettek részt a szertartáson. A fiatalok nászúton Bécsben jártak, négy gyermekük született: Mariska, Margit, László és Ilona. 1893-tól 1897-ig Ursziny Pál dárdai közjegyző, majd 1900-ig Bánff ay Simon közjegyző mellett közjegyzőhelyettes. Az igazságügyi miniszter 1900. szeptember 17-én kinevezte királyi közjegyzőnek Dunaföldvárra, ahonnan 1913. április 15-én Mohácsra, majd 1915. január 10-én Pécsre helyezte át. Irodája Pécsen, a Vörösmarty u. 3. sz. alatt működött, és olyan későbbi közjegyzők dolgoztak helyetteseiként, mint Siklósi Tamás vagy Csaplár Vilmos. Pécs város törvényhatósági bizottsága 1932. december 7-én felsőházi póttaggá, a Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara 1934-ben elnökévé választotta. Az elnöki ti1945. szeptember 23-án mondott le. A későbbi elnök dr. Siklósi Tamás bonyhádi közjegyző javaslatára 1946. október 17-én a kamara örökös díszelnökévé választották. Szabadidejében feleségével szívesen utaztak és kirándultak, többször jártak külföldön. Meg kell emlékezni arról, hogy testvére, dr. Angyal Pál híres pécsi büntetőjogi professzor volt. Dr. Angyal Béla közéleti és társadalmi tevékenysége elismeréseként 1934. október 9-én királyi kormány-főtanácsosi címet kapott. 1942-ben Pécs város képviseletében a felsőház rendes tagjává választották1943. december 10-én a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. 1949 után állami szolgálatba nem vették át, 1954. december 13-án Pécsen hunyt el, a pécsi Központi temetőben a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.

Galéria