BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen

kir. közjegyző Pécsen


1821. szeptember 29-én született Pécsen, apja Bubreg József kézműves volt.
Az elemi iskola elvégzését követően a pécsi katolikus főgimnáziu1841-ig a Pécsi Püspöki Joglyceum hallgatója volt, majd 1942-től ügyvédként dolgozott Pécsen.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején a helyi Budai külvárosi nemzetőrség főhadnagya. Május 28-án tanácsnokká választották, majd szeptembertől a honvédtoborzással bízták meg. A beolvasztásra kijelölt harangokról jelentett, illetve gyanús leveleket
fogott el. Az év végén helyettesítette a lemondott főbírót. 1849 februárjában Majláth György királyi biztos leváltotta, és a tanácsból is eltávolították. Kapcsolatba került az 1849. június 15-i pécsi népfelkeléssel, ezért a visszatérő császáriaktól nem kapott amnesztiát,
sőt megfigyelés alá vonták. Jó magaviselete miatt az 1850-es évektől ismételten engedélyezték részére az ügyvédi hivatás gyakorlását. Házasságot kötött Hartmann Máriával, akitől három gyermeke is született: Mihály, Angela és Lajos. 1861. február 12-én újra törvényszéki tanácsnok lehetett, majd Aidinger Pál polgármester április 24-i halála után helyettes polgármesteri tisztséget töltött be Nagy József december 10-i megválasztásáig. A Schmerling-provizóriumban nem vállalt szerepet. 1865. december 5-én polgármesternek nevezték ki, majd az 1867. és 1872. évi tisztújításokon közfelkiáltással újraválasztották. 1873-ban szabálytalanságok és sikkasztás
miatt a város pénzügyi válságba került, a polgármesterrel szemben is megingott a közbizalom, ezért 1873 novemberében állásáról lemondott. 1881-től lett virilis alapon ismét a közgyűlés tagja.
1875-ben az igazságügyi miniszter kinevezte királyi közjegyzőnek Pécsre, működését augusztus 1-jén kezdte meg. A Pécsi Királyi Közjegyzői Fegyelmi Bíróság állásából több alkalommal is ideiglenesen felmentette. 1888. szeptember 16-án hunyt el Pécsen. A várostól díszsírhelyet kapott a Budai külvárosi temetőben, ahol szeptember 18-án helyezték örök nyugalomra.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 4. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 5. DR. CSÁKAY ALBERT
 6. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 7. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 8. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 9. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 10. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 11. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 12. DR. KOLLÁR GYŐZŐ kir. közj. Szentlőrincen
 13. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 14. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 15. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 16. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 17. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 18. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 19. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 20. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 21. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 22. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 23. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 24. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 25. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 26. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 27. ID. DR. BARNA LAJOS kir. közjegyző Sásdon
 28. Kereseszegi KERESE IMRE
 29. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 30. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 31. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 32. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 33. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 34. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 35. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 36. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 37. Visy Lajos közjegyző Mohácson
 38. VITÉZ IFJ. DR. BARNA LAJOS közjegyző Sásdon