DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen

kir. közjegyző Balatonfüreden, kir. közjegyző Pécsen


Miskolcon született 1880. december 25-én, Kováts Lajos ügyvéd és Szmrekovszky Adél gyermekeként. Édesapja a Miskolci Ügyvédi Kamara elnöke volt. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, a református főgimnáziumban érettségizett 1899. június 22-én. Jogi
tanulmányait 1900-ban az Egri Érseki Joglyceumban kezdte meg, de doktorátust már Kolozsváron, a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen szerzett. Katonai önkéntesi idejét 1904 és 1905 között a miskolci 10. gyalogezrednél szolgálta le, tartalékos hadnagyi rangban szerelt le.
Több évig ügyvédjelölti gyakorlatot folytatott, az ügyvédi oklevelet 1909. június 29-én
Budapesten szerezte meg. Még ebben az évben felvételt nyert a Miskolci Ügyvédi Kamara névjegyzékébe, és a családi hagyományokat tovább folytatva, ügyvédi irodát nyitott szülővárosában.
Kitartásával és szorgalmával rövid idő alatt népszerűséget és elismerést vívott ki magának. 1907-től tagja volt Miskolc város törvényhatósági bizottságának és közigazgatási bizottságának. 1914. augusztus 1-jén, az első világháborúban ismét bevonult, és több hónapon át az orosz fronton teljesített tűzvonalbeli szolgálatot. A harctéren tanúsított hősies magatartása elismeréseként előbb főparancsnoki dicséretben részesült, majd tartalékos főhadnagyi kinevezésben részesült. Részt vett ezrede összes ütközetében, majd bekerülve Przemysl várába, végigküzdötte az ostromokat. A vár feladásakor, 1915. március 22-én orosz hadifogságba került, ahonnan több mint ötévi szenvedés után, 1920. november 3-án tért haza Magyarországra. Hazatérése után folytatta ügyvédi praxisát. 1921. december 25-én házasságot kötött Miskolcon özvegy hetei Bakó Gizellával, akitől Gizella és Lajos nevű gyermekei születtek. Ügyvédi hivatása mellett tevékenyen részt vállalt a közéletében is, előbb Miskolc város tiszti ügyészeként, majd főügyészeként. Személye ott található a város szinte valamennyi társadalmi szervezetében: a Tűzoltó Szövetség, a Tiszántúli Kerületi Kálvin Szövetség ügyésze. Alapító tagja a Miskolci Közvélemény Asztaltársaságnak. Először ügyésze, később alelnöke, végül 1935. február 3-tól elnöke a Miskolci Polgári Kaszinó Egyesületnek. Szakmai munkáját kollégái is elismerték, a Miskolci Ügyvédi Kamara 1933. évi tisztújító közgyűlése a kamara elnökének is megválasztotta.
Az igazságügyi miniszter 1939. június 27-én kinevezte közjegyzőnek Balatonfüredre. Családjával együtt elköszönt szülővárosától és a Balaton északi partjára költözött új otthonába, a gróf Tisza István u. 11. szám alatti házba. Itt csak pár évet töltött, mert a miniszter
saját kérésére 1942. április 25-én áthelyezte Pécsre, a dr. Müllherr Alajos halála után megüresedett
közjegyzői álláshelyre. Dr. Kováts Kálmán királyi közjegyző nyughatatlan lelke sajnos Pécs városában sem talált megnyugvásra. 1943. március 22-én azzal távozott el otthonából, hogy sétálni megy a Mecsekre. Miután az esti órákig nem érkezett haza, a családtagok keresésére indultak, de csak a késői órákban kapták meg a hírt, hogy a családfőt holtan találták a Tettye felett lévő kőbányánál. A szerencsétlen sorsú közjegyző feltehetőleg saját kezűleg egy revolverrel vetett véget életének, de indokait a mai napig homály fedi. A családi tragédia városszerte mély megdöbbenést és részvétet váltott ki. Kováts Kálmánt 1943. március 25-én kísérték utolsó útjára a pécsi Központi temetőben, a református egyház szertartása szerint. Sírja ma szülővárosában, Miskolcon található.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 4. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 5. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 6. DR. CSÁKAY ALBERT
 7. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 8. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 9. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 10. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 11. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 12. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 13. DR. KOLLÁR GYŐZŐ kir. közj. Szentlőrincen
 14. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 15. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 16. DR. KÜLLEY ZOLTÁN kir. közjegyző Siklóson
 17. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 18. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 19. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 20. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 21. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 22. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 23. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 24. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 25. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 26. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 27. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 28. ID. DR. BARNA LAJOS kir. közjegyző Sásdon
 29. Kereseszegi KERESE IMRE
 30. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 31. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 32. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 33. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 34. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 35. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 36. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 37. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 38. Visy Lajos közjegyző Mohácson
 39. VITÉZ IFJ. DR. BARNA LAJOS közjegyző Sásdon