DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen

kir. közjegyző Pécsen


1854. november 15-én született Pécsen, Schedel Ignác ügyvéd és Lempek Mária gyermekeként. Elemi iskolái elvégzése után 1865 és 1873 között a pécsi ciszterci gimnáziumban tanult, majd négy éven át a Pécsi Jogakadémia hallgatója volt. Az államvizsgákat is Pécsen tette le.
1878 és 1883 között édesapja, majd Stern Károly és Danitz Antal pécsi ügyvédek mellett dolgozott ügyvédjelöltként. 1882. február 4-én jogi doktorátust szerzett a Budapesti Tudományegyetemen, ahol 1883. március 16-án ügyvédi oklevelét is
megszerezte. Nevét „Schedel”-ről „Toldi”-ra változtatta.
1883-ban saját ügyvédi irodát nyitott Pécsen, és mint köz- és váltóügyvéd dolgozott.
A városban hamar népszerűségre tett szert, irodája rövid idő alatt virágzásnak indult.
Ellenzéki érzelmű ember hírében állt, elveiért sokat áldozott, és még a képviselőválasztáson is megpróbálkozott a Függetlenségi Párt színeiben, de kisebbségben maradt. Politikai ellenfeleire is jó benyomást tett. Az igazságügyi miniszter 1907-ben közjegyzőnek
nevezte ki Pécsre, miután dr. Baranyai Béla közjegyző elborult elméje miatt gondnokság alá került. Hosszú éveken át részt vett Baranya vármegye törvényhatósági bizottságának munkájában. Nagy színházbarát, bőkezű mecénás hírében állt. Hosszú éveken át tagja volt a városi
színházügyi bizottságnak, szívesen foglalkozott a színészet ügyével. Ütőér-elmeszesedésben szenvedett, de betegségére soha nem panaszkodott. 1915. január 13-án hunyt el Pécsen. Temetéséről legjobb barátja, Peitler Imre ítélőtáblai bíró és egyetlen hozzátartozója, Rózsa lánya gondoskodtak. A pécsi Központi temetőben helyezték örök nyugalomra, sírja ma már nincs meg.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 4. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 5. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 6. DR. CSÁKAY ALBERT
 7. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 8. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 9. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 10. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 11. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 12. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 13. DR. KOLLÁR GYŐZŐ kir. közj. Szentlőrincen
 14. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 15. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 16. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 17. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 18. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 19. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 20. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 21. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 22. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 23. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 24. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 25. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 26. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 27. ID. DR. BARNA LAJOS kir. közjegyző Sásdon
 28. Kereseszegi KERESE IMRE
 29. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 30. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 31. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 32. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 33. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 34. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 35. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 36. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 37. Visy Lajos közjegyző Mohácson
 38. VITÉZ IFJ. DR. BARNA LAJOS közjegyző Sásdon