nozdroviczi DR. NOZDROVICZKY FERENC

kir. közjegyző Gyönkön


1864. augusztus 7-én született Lúcsony településen (ma Magyaróvár része), Nozdroviczky Ferenc rajkai földbirtokos és ügyvéd és Reitmann Franciska gyermekeként. A Nozdroviczky család régi nemesi család, a Tencsén vármegyei Nozdrovicz nevű faluból származik. Nozdroviczky Ferenc középiskoláit Nagyszombaton, Magyaróváron és Budapesten végezte. Jogi tanulmányait Bécsben és Budapesten folytatta. Egyéves önkéntes katonai kötelezettségének Bécsben tett eleget. Jogi doktorátust a Budapesti Tudományegyetemen szerzett 1889. december 14-én. 1886. március 3-tól 1890. szeptember 30-ig dr. Bobest István mosonmagyaróvári ügyvéd mellett ügyvédjelöltként dolgozott. 1890. október 1-től közjegyzőjelölt, majd 1891- től közjegyzőhelyettes volt dr. Cselley János mosonmagyaróvári királyi közjegyző mellett. Sikeres vizsgái után 1891. június 23-án vehette át ügyvédi oklevelét a Budapesti Ügyvédvizsgáló Bizottságtól. Krausz Matilddal kötött házasságából Irma, Ferenc, Etel és Jolán nevű gyermekei születtek. 1892-től változatlanul dr. Cselley János mellett dolgozott, de már közjegyzőhelyettesként. 1900 szeptemberében az igazságügyi miniszter kinevezte Gyönkre királyi közjegyzőnek. A helyi törvényszékhez hites német tolmácsi kinevezést is kapott. Aktívan részt vett a helyi társadalmi és közéletben. Tagja volt Tolna vármegye törvényhatósági bizottságának és Gyönk község képviselőtestületének, elnöke a helyi kaszinónak. Minden hazafi as és társadalmi célú megmozdulás megértő és lelkes támogatója volt. 1943-ban lemondott állásáról, amit a miniszter elfogadott, így közjegyzői tevékenységét ez év szeptemberében végleg befejezte. 1949. november 28-án hunyt el Gyönkön, a helyi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 6. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 7. DR. CSÁKAY ALBERT
 8. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 9. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 10. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 11. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 12. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 13. DR. ILLGENN AURÉL kir. közjegyző Dombóváron
 14. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 15. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 16. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 17. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 18. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 19. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 20. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 21. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 22. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 23. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 24. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 25. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 26. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 27. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 28. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 29. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 30. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 31. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 32. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 33. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 34. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 35. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 36. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 37. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 38. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 39. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 40. Kereseszegi KERESE IMRE
 41. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 42. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 43. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 44. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA (1867-1954)
 45. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 46. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 47. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 48. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 49. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 50. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 51. Visy Lajos közjegyző Mohácson