DR. KÁLDI GYULA, kir. közjegyző Szekszárdon

kir. közjegyző Szekszárdon


Verbászon született 1865. szeptember 25-én, dr. Káldi Sándor és Schönstein Amália gyermekeként. Apja községi orvosként dolgozott Verbászon. Alapfokú tanulmányai elvégzése után érettségi vizsgát Baján tett. 1883-tól 1887-ig a Budapesti Tudományegyetem jogi fakultásának hallgatója. 1887-től közjegyzőjelölt Tokaji Nagy Lajos, majd Zarka Dénes budapesti közjegyzők mellett. 1889. október 5-én jogi doktorátust szerzett Budapesten. 1890-ben munkahelyet változtatott, és Szentgotthárdon Desits Gyula közjegyző irodájában került alkalmazásra. Egy rövid ideig Aradon is dolgozott, majd a szakvizsga letételét követően, 1896-tól ismét Budapesten vállalt munkát. Közjegyzőhelyettes előbb Kiss Aladár, majd Rupp Zsigmond fővárosi közjegyzők mellett. Házasságot kötött Literáty Ilonával, akitől Emma, Ilona és Gyula nevű gyermekei születtek. 1900. január 17-én az igazságügyi miniszter kinevezte királyi közjegyzőnek Szekszárdra. Élénken részt vett a helyi közéletben, tagja volt Szekszárd város képviselő-testületének és Tolna vármegye törvényhatósági bizottságának, valamint az 1918-ban alapított helyi Nemzeti Tanácsnak. Több helyi kezdeményezésnek is pártolója volt, így személye ott található az 1930. november 15-én alakult Szekszárd és Környéke Strandfürdő Részvénytársaság Igazgatóságában is. Hetvenegy éves korában, 1936. október 2-án hunyt el Szekszárdon, az Újvárosi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 6. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 7. DR. CSÁKAY ALBERT
 8. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 9. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 10. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 11. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 12. DR. HALASY-REKTORISZ LAJOS, közjegyző Gyönkön
 13. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 14. DR. ILLGENN AURÉL kir. közjegyző Dombóváron
 15. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 16. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 17. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 18. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 19. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 20. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 21. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 22. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 23. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 24. DR. MESTER JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 25. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 26. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 27. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 28. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 29. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 30. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 31. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 32. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 33. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 34. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 35. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 36. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 37. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 38. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 39. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 40. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 41. Kereseszegi KERESE IMRE
 42. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 43. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 44. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 45. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 46. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 47. szenterzsébeti DR. SZAKÁTS ISTVÁN
 48. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 49. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 50. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 51. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 52. Visy Lajos közjegyző Mohácson