DR. HÓDI MÓZES kir. közjegyző Szabadkán, Bácsalmás

kir. közjegyző Szabadkán, Bácsalmáson


1854. július 23-án született Hódmezővásárhelyen,   Hódi Gáspár József és Nagy Sára   gyermekeként.   Az elemi és a középiskolát Hódmezővásárhelyen   végezte. Jogi tanulmányait a Nagyváradi   Jogakadémián kezdte, majd a Budapesti   Tudományegyetemen folytatta, ahol 1880.   május 29-én szerzett doktorátust.   Török Zsuzsannával kötött házasságából Gyula,   Ilona és Jolán nevű gyermekei születtek.   Az ügyvédi diploma megszerzése után Hódmezővásárhelyen   nyitott ügyvédi irodát.   Közel tizenkét éven át volt a város tiszti   főügyésze. 1893-ban a helyi pusztai vadvízszabályozó   egyesület alelnökének választották   meg.  1911 augusztusában az igazságügyi miniszter   kinevezte Szabadkára királyi közjegyzőnek.   Székhelyén a református egyházközség   főgondnokának is megválasztották.   Az impériumváltozás után, 1919-ben kiutasították   Szabadkáról, ezért családjával együtt   Magyarországra repatriált.   1925. július 31-én a miniszter áthelyezte   Bácsalmásra közjegyzőnek.   1938. március 10-én hunyt el Bácsalmáson,   sírja Hódmezővásárhelyen a református   temetőben található.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 2. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 3. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 4. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 5. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 6. DR. CSÁKAY ALBERT
 7. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 8. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 9. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 10. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 11. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 12. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 13. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 14. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 15. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 16. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 17. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 18. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 19. DR. MESTER JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 20. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 21. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 22. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 23. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 24. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 25. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 26. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 27. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 28. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 29. Kereseszegi KERESE IMRE
 30. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 31. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 32. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 33. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 34. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 35. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 36. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 37. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 38. Visy Lajos közjegyző Mohácson