DR. SIKLÓSI TAMÁS, kir. közjegyző Bonyhádon

kir. közjegyző Bonyhádon


Klein Tamás néven született Pécsen 1896.  október 30-án. Apja Klein István, Pécs város  osztálymérnöke, anyja Nagy Margit. A Klein  család nevét a belügyminiszter engedélyével  1900. január 11-én Siklósira változtatta.  Elemi iskoláit 1902-től 1906-ig Nyíregyházán,  középiskoláit 1907-től 1914-ig Nyíregyházán,  Pécsen és Jászberényben folytatta.  Jogi tanulmányait 1914-ben kezdte meg  a Budapesti Tudományegyetemen, de 1915-ben  hadba vonult. Az első világháborúban összesen  42 hónapot szolgált, harcolt az orosz,  az olasz és a román fronton. Mint tartalékos  tüzérhadnagy 1918. december 1-jén  szerelt le. Kitüntetései: Signum Laudis kardokkal,  2. osztályú Ezüst Vitézségi Érem,  Károly-csapatkereszt, Sebesülési Érem, Háborús  Emlékérem.  Egyetemi tanulmányait csak 1919-től tudta  folytatni, így jogi doktorátust 1920. október  9-én szerzett.  1921 és 1923 között a Budapesti Ügyvédi  Kamarában Halász Frigyes ügyvéd mellett  folytatott ügyvédjelölti joggyakorlatot. 1923.  december 3-án Budapesten ügyvédi oklevelet  szerzett. 1924-ben saját ügyvédi irodát nyitott  a fővárosban, ahol e minőségében egészen  1927-ig dolgozott.  1925. május 21-én Budapesten házasságot  kötött Dömötör Máriával. Gyermekük nem  született.  1939-ben feleségével együtt Pécsre költözött,  ahol december 1-től tizenkét éven át dr. Angyal  Béla közjegyző, kamarai elnök közjegyzőhelyetteseként  dolgozott.  1939 februárjában az igazságügyi miniszter  Bonyhádra nevezte ki közjegyzőnek. Irodája  a Kossuth Lajos u. 5. szám alatt működött.  1945-ben a Pécsi Közjegyzői Kamara elnökének  választották meg, mely tisztséget egészen  a kamara megszűnéséig betöltötte.  A Völgységi Járási Igazoló Bizottság 1945.  június 1-jén kelt határozatával igazolta. Tagja  1949-ben 1950 decemberében létszámcsökkentés  címén, nyugellátást nem adva végelbánás  alá vonták. Ekkor könyvelőként helyezkedett  el a Bonyhádi Építőipari Ktsz.-nél.  1960. augusztus 26-án hunyt el Bonyhádon,  a helyi katolikus temetőben helyezték örök  nyugalomra. 

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 6. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 7. DR. CSÁKAY ALBERT
 8. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 9. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 10. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 11. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 12. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 13. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 14. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 15. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 16. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 17. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 18. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 19. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 20. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 21. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 22. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 23. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 24. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 25. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 26. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 27. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 28. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 29. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 30. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 31. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 32. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 33. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 34. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 35. Kereseszegi KERESE IMRE
 36. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 37. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 38. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 39. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 40. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 41. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 42. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 43. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 44. Visy Lajos közjegyző Mohácson