DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán

közjegyző Pécsváradon, közjegyző Palánkán


Gödöllőn született 1881. október 15-én idősebb  Batta Péter és Szilágyi Klára gyermekeként.  Apja az aszódi javítóintézet munkafelügyelője  volt, és mint képzett vincellér az  intézmény tízholdas szőlőjét gondozta.  Batta Péter elemi iskoláit 1887 és 1892 között  Aszódon végezte. Középiskolai tanulmányait  ugyancsak itt kezdte meg, de azt végül  a budapesti VII. kerületi állami főgimnáziumban  fejezte be, ahol 1900. június 21-én tette le  az érettségi vizsgát. 1900 és 1903 között  a Budapesti Tudományegyetem jogi karán  tanult. A jogi doktori oklevelet 1905. április  1-jén szerezte meg.  Egyetemi tanulmányai befejezése után egy  évig katonai szolgálatot teljesített a 2. császári  vadászezrednél Tirolban.  Leszerelése után dr. Gaál Elek aszódi, majd  dr. Székely Géza budapesti ügyvédek mellett  dolgozott ügyvédjelöltként. 1909. november  29-én sikeres ügyvédi vizsgát tett Budapesten.  Saját ügyvédi irodáját 1910. január 27-én  nyitotta meg Magyarkanizsán.  1914. május 2-án Apatinban házasságot kötött  Szavadill Juliannával. A fiatal pár Franciaországba  utazott nászútra, ahonnan az első  világháború kitörése miatt csak a feleség  térhetett haza. Batta Pétert hadifogolyként  kezelték, öt-hat fogolytábort is megjárt,  hosszú időt töltött Toulonban, és csak 1919  karácsonyán térhet1915-ben megszületett  gyermekét. Magyarkanizsa ekkor már a Szerb–  Horvát–Szlovén Királysághoz tartozott.  A két világháború között Jugoszláviában ügyvédi  hivatásának folytatása mellett a Magyar  Országos Párt helyi szervezetének vezetője  volt, és magyar kisebbségi tartományi képviselőként  is tevékenykedett. Bátor kisebbségvédő  politikája miatt többször érte zaklatás.  1921-ben született meg második gyermeke,  Piroska.  1941 április 12-től ismét magyar ügyvédként  praktizált egészen 1942. február 3-ig, amikor  az igazságügyi miniszter kinevezte Palánkára  közjegyzőnek.  Amikor 1944 októberében a magyar kormány  kiürítette a Délvidéket, családjával együtt  az utolsó vonattal elhagyta Palánkát, és rokonaihoz  Tataóvárosba menekült.  1947. május 20-án a Budapesti Közjegyzői  Kamara az elhunyt pazonyi Elek Imre kecskeméti  közjegyző feldúlt irodájának a rendbehozatalára  és vezetésére nevezte ki mint közjegyzőhelyettest.  1947. május 20-án a miniszter saját kérésére  Pécsváradra helyezte át közjegyzőnek. 1950-  ben állami szolgálatba vették át, de még  ugyanezen év december 31-én végleg elbocsátották.  Ettől az időponttól Pécsváradon élt,  ahol részben minimális nyugdíjából, részben  fi zikai munkával – a Betonútépítő Vállalat  komlói telepén raktári segédmunkásként  dolgozott – megkeresett munkabéréből tartotta  el feleségét.  Nélkülözésekkel és szenvedésekkel teli életét  1960-ban Pécsváradon fejezte be, sírja a helyi  temetőben található.  

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 4. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 5. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 6. DR. CSÁKAY ALBERT
 7. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 8. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 9. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 10. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 11. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 12. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 13. DR. KOLLÁR GYŐZŐ kir. közj. Szentlőrincen
 14. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 15. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 16. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 17. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 18. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 19. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 20. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 21. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 22. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 23. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 24. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 25. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 26. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 27. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 28. ID. DR. BARNA LAJOS kir. közjegyző Sásdon
 29. Kereseszegi KERESE IMRE
 30. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 31. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 32. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 33. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 34. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 35. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 36. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 37. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 38. Visy Lajos közjegyző Mohácson
 39. VITÉZ IFJ. DR. BARNA LAJOS közjegyző Sásdon