DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon

kir. közjegyző Pécsváradon


1886. augusztus 9-én született Zalaegerszegen,  Kiss Dénes tanár és Vittek Anna gyermekeként.  Egyetemi tanulmá1908. május 30-án  szerezte meg a kolozsvári Magyar Királyi  Ferenc József Tudományegyetemen. 1908.  január 1-től ügyvédjelöltként, 1910. július 7-től  közjegyzőjelöltként dolgozott.  1909. október 1-ig egyéves önkéntes katonai  szolgálatot teljesített.1913.  április 21-én vehette át ügyvédi oklevelét  Budapesten. 1913. április 25-től Alsólendván  dolgozott ügyvédként.1914. július 30-tól  katonai szolgálatot teljesített az orosz hadszíntéren.  Megsebesült, majd a harctéren szerzett  betegség következtében, fegyveres szolgálatra  alkalmatlan katonaként, egy pótzászlóaljhoz  került. 1918. december 25-én tartalékos  főhadnagyként szerelt le. Hősi magatartásának  elismeréseként a következő kitüntetésekben  részesült: Signum Laudis kardokkal, Károlycsapatkereszt  kardokkal, Sebesülési Érem,  1919. január 6-tól tartós helyettes az elhalálozott  dr. Laubhaimer Oszkár alsólendvai királyi  közjegyző irodájában.  Az impériumváltás után, 1920. február 21-én  kiutasították Alsólendváról, így Magyarországra  repatriált és Nagykanizsán települt le.  1920. június 21-től dr. Plihál Viktor, majd  dr. Örley György nagykanizsai közjegyzők  mellett közjegyzőhelyettes.  1923. október 8-án Nagykanizsán házasságot  kötött Kovách Irénnel, akitől Éva nevű  gyermeke született. Egyik esküvői tanúja  dr. Örley György közjegyző volt.  Házasságát a bíróság 1931 decemberében  jogerősen felbontotta.  1935-ben az igazságügyi miniszter közjegyzőnek  nevezte ki Pécsváradra. Pécsváradon  elnöke volt a társaskörnek, valamint  a Frontharcos Szövetség szervező tisztje.  1945. szeptember13-án hunyt el Pécsváradon,  a helyi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 4. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 5. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 6. DR. CSÁKAY ALBERT
 7. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 8. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 9. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 10. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 11. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 12. DR. KOLLÁR GYŐZŐ kir. közj. Szentlőrincen
 13. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 14. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 15. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 16. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 17. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 18. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 19. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 20. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 21. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 22. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 23. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 24. DR. TOLNAY GÉZA kir. közjegyző Siklóson
 25. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 26. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 27. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 28. ID. DR. BARNA LAJOS kir. közjegyző Sásdon
 29. Kereseszegi KERESE IMRE
 30. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 31. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 32. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 33. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 34. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 35. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 36. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 37. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 38. Visy Lajos közjegyző Mohácson
 39. VITÉZ IFJ. DR. BARNA LAJOS közjegyző Sásdon