DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző

kir. közjegyző Salgótarjánban, Nagyigmándon, Baján, Kalocsán


A Heves vármegyei Kócspusztán született  1878. március 17-én, Lovasy Ákos és krajovai  és topolyai báró Trencsényi Hermina gyermekeként.  Az elemi és a középiskola elvégzése után jogi  tanulmányait a Budapesti Tudományegyetemen  és a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc  József Tudományegyetemen folytatta. 1898.  és 1999. között egyévi önkéntes katonai  szolgálatát a császári és királyi . tüzérezrednél  töltötte.  Jogi diplomáját 1902. március 22-én vehette  át Kolozsváron.  Jogi pályafutását ügyvédjelöltként kezdte.  1903-ban bírósági jegyzővé, majd 1906-ban  aljegyzővé nevezték ki az Újvidéki Járásbírósághoz.  1912. szeptember 3-án Szegeden kötött  házasságot Kray Máriával, akitől Ilona nevű  gyermeke született.  1914-től gyakorló ügyvédként dolgozott  Szegeden.  A világháborúba 1914. július 28-án vonult be  mint magyar királyi népfelkelő hadnagy.  Harminchárom hónapot töltött harctéren,  ebből kilenc hónapot a frontvonalban  a magyar királyi 302. honvéd gyalogezrednél.  1918. november 13-án szerelt le, századosi  rangban. Kitüntetései: Ferenc József Katonai  Emlékérem, III. osztályú Katonai Emlékkereszt  kardokkal, Signum Laudis kardokkal  és Károly-csapatkereszt.  Az igazságügyi miniszter 1918-ban királyi  közjegyzőnek nevezte ki Salgótarjánba,  ahonnan 1921-ben Nagyigmándra, 1925-ben  Bajára, 1926-ban Kalocsára helyezte át.  Irodáját Kalocsán a Fő u. 28. szám alatt  nyitotta meg. Kitűnő német nyelvismerete  miatt német nyelvi jogosítvánnyal is rendelkezett.  Hamar beilleszkedett a város társadalmi és  közösségi életébe, tagja volt a helyi kaszinónak,  a tűzoltó egyesületnek, a katolikus körnek  és a Vöröskeresztnek.  1950-ben állami szolgálatba már nem vették át.  1958. január 20-án Kalocsán hunyt el,  a helyi katolikus temetőben helyezték örök  nyugalomra.  

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. csobánczi MÉSZÖLY GERSON
 6. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 7. DR. BALASSA PÁL, (1885-1963)
 8. DR. BÁNDY GYÖRGY, közjegyző Szekszárdon
 9. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 10. DR. BOÓR JENŐ, kir. közjegyző Bonyhádon
 11. DR. CSÁKAY ALBERT
 12. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 13. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 14. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 15. DR. FEKETE IMRE, közjegyző Bácsalmáson
 16. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 17. DR. HALASY-REKTORISZ LAJOS, közjegyző Gyönkön
 18. DR. HÓDI MÓZES kir. közjegyző Szabadkán, Bácsalmás
 19. DR. ILLGENN AURÉL kir. közjegyző Dombóváron
 20. Dr. Iváncsy István kir. közjegyző Pakson
 21. DR. JAGASICH SÁNDOR, kir. közjegyző Ipolyságon
 22. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 23. DR. KÁLDI GYULA, kir. közjegyző Szekszárdon
 24. DR. KENDERESY JÁNOS, kir. közjegyző Rétságon
 25. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 26. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 27. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 28. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 29. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 30. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 31. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 32. DR. LÜLEY SÁNDOR, kir. közjegyző Dunaföldváron
 33. DR. MATISZ DEZSŐ, kir. közjegyző Kőrösbányán
 34. DR. MILASSIN JENŐ kir. közjegyző Zentán, Kalocsán,
 35. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 36. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 37. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 38. DR. PÁPÉ DÉNES, kir. közjegyző Bonyhádon
 39. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 40. DR. PERGER ELEMÉR, kir. közjegyző Petrozsényben
 41. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 42. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 43. DR. SIKLÓSI TAMÁS, kir. közjegyző Bonyhádon
 44. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 45. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 46. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 47. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 48. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 49. DR. TUBA JÁNOS kir. közjegyző Pakson
 50. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 51. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 52. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 53. fahnenfeldi DR. COTTELY GÉZA kir. közjegyző Bonyhá
 54. felsőeőri NAGY JÁNOS, kir. közjegyző Szekszárdon
 55. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 56. felsőpulyai MADARÁSZ JÁNOS, kir. közjegyző Tamásib
 57. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 58. KAMARÁS IMRE kir. közjegyző Bácsalmáson
 59. Kereseszegi KERESE IMRE
 60. kis és nagyguti DR. GUTHY JÁNOS kir. közjegyző
 61. kis- és nagypirithi HAGYMÁSSY KÁROLY
 62. mezőcsányi DR. CSÁNYI LÁSZLÓ, kir. közjegyző Szeks
 63. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 64. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 65. nozdroviczi DR. NOZDROVICZKY FERENC
 66. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 67. síkabonyi dr. Angyal Béla
 68. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 69. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 70. szenterzsébeti DR. SZAKÁTS ISTVÁN
 71. szentistváni DR. NEMES JÓZSEF, kir. közjegyző Vajd
 72. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 73. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 74. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 75. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 76. Visy Lajos közjegyző Mohácson
 77. vitéz toldalagi DR. NYÁRÁDY ISTVÁN, kir. közjegyző