felsőpulyai MADARÁSZ JÁNOS, kir. közjegyző Tamásib

kir. közjegyző Tamásiban


 Madarász család Felsőpulyáról származik, eredetét a 17. századig, Pulay Benedekig tudja visszavezetni. A család a mohácsi vész előtt Pulai, majd az állandó családnevek kialakulásával Ma 1719. és 1725. évi nemesi vizsgálatkor Pulyai, másképp Madarász Imre, II. Ulászló és III. Lajos királyok új adománylevelével és régi címeres levelével igazoltatott. A család nemességét később a magyar királyi belügyminiszter 40234/1989. szám alatt is igazolta. Tolna vármegyébe feltehetőleg felsőpulyai Madarász Antal révén került a család, aki orvosként dolgozott Szekszárdon és földbirtokot vásárolt Tamásiban. Időskorában ide vonult vissza, ahol az 1800-as években már fia, János földbirtokos nemesként szerepel az összeírásokban. Madarász János 1822. február 5-én született Tamásiban, id. Madarász János helyi birtokos nemes és Stokker Terézia gyermekeként. Jogi tanulmányait 1837-től 1840-ig a Pécsi Püspöki Jogakadémián folytatta. Az 1848-as forradalomban nem vett részt, de Kossuth Lajos principálisa iránti tisztelete egész életén át elkísérte, sőt még a kufsteini várbörtönt is megjárta néhány évig. Hazatérve először Föerdös Istvánnál, majd Batthyányi Fülöp hercegnél dolgozott ügyvédként. Nevét ott találjuk Tolna vármegye legtöbb adót fi zető polgárainak névsorában, így a törvényhatósági bizottságnak is tagja volt. 1852. május 5-én Pincehelyen házasságot kötött meszleni Simon Idával. Házasságukból 12 gyermek született: Géza, Etelka, Elemér, Géza, Ida, István, Laura, Margit, Ákos, Adorján, Margit és Bódog. 1858–1860 között császári és királyi közjegyzőként működött Tamásiban, majd ügyvédként dolgozott. Az igazságügyi miniszter a közjegyzőség megalakulásakor, 1875-ben királyi közjegyzőnek nevezte ki Tamásiba. A Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara alapító tagjai közé tartozik. Fiai közül többen jogi pályára léptek: István pécsi királyi közjegyző, kamarai elnök és az országgyűlés felsőházi tagja lett. Madarász János 89. életévében, 1910. április 5-én hunyt el Tamásiban, április 8-án a helyi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 6. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 7. DR. CSÁKAY ALBERT
 8. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 9. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 10. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 11. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 12. DR. HALASY-REKTORISZ LAJOS, közjegyző Gyönkön
 13. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 14. DR. ILLGENN AURÉL kir. közjegyző Dombóváron
 15. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 16. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 17. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 18. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 19. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 20. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 21. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 22. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 23. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 24. DR. MESTER JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 25. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 26. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 27. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 28. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 29. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 30. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 31. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 32. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 33. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 34. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 35. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 36. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 37. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 38. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 39. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 40. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 41. Kereseszegi KERESE IMRE
 42. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 43. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 44. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 45. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 46. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 47. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 48. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 49. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 50. Visy Lajos közjegyző Mohácson