DR. KENDERESY JÁNOS, kir. közjegyző Rétságon

kir. közjegyző Rétságon, kir. közjegyző Tamásiban


Bihar vármegyében, Székelyhídon született 1891. október 8-án Kenderes János Sándor néven. Apja Kenderesy Lajos szatócsüzlettulajdonos, anyja Fábry Erzsébet. Az elemi iskolát szülővárosában, a gimnáziumot Debrecenben végezte. Jogi egyetemi tanulmányait Kolozsváron folytatta, ahol 1915. január 2-án szerzett diplomát. 1915-ben ügyvédjelöltnek jegyezték be Debrecenbe, de április 3-tól már Nagyszebenben dolgozott törvényszéki jegyzőként. Az egységes bírói és ügyvédi vizsgát 1918. július 2-án Marosvásárhelyen tette le, majd 1921 januárjában ügyvédi irodát nyitott Budapesten. 1924. szeptember 24-től közjegyzőhelyettesként helyezkedett el Budapesten dr. Kiss József közjegyző irodájában. 1932. július 4-én az igazságügyi miniszter kinevezte közjegyzőnek Rétságra. 1932. július 23-án Budapesten házasságot kötött Babó Klárával, akitől Klára nevű gyermeke született. Rétságról 1935-ben Tamásiba helyezték át, ahol működését május 20-án kezdte meg. Irodája a Fő utcában volt, ahol egy telken két épület állt. Az egyik házban a család lakott, a másikban a közjegyzői iroda működött. Kenderesy Jánost szigorú és következetes embernek ismerték családtagjai. A szegényebb családoknak a hagyatéki ügyek után gyakran egyáltalán nem számított fel közjegyzői díjat. Irodájában Drenovics Ilona látta el az irodasegédi feladatokat. Tamásiban aktív helyi lokálpatrióta szerepet játszott, harcolt az önálló gimnázium létéért. Tagja volt a helyi kaszinónak és a társaskörnek, elnöki szerepet töltött be a helyi vadásztársaságban. Szenvedélyesen vadászott apróvadakra. Szabadidejében szívesen foglalkozott szőlészettel és borászattal, esténként mindennap sétált a szőlőhegyen. Amíg tehette, hazajárt Székelyhidra, ami számára az igazi otthont jelentette. 1950-ben Csurgóra, majd Dombóvárra helyezték át állami közjegyzőnek. 1951. január 1-ig dolgozott, ekkor létszámcsökkentés miatt, érdemei elismerése mellett felmentették. 1954-ben a családjával együtt Dunaharasztiba költözött, ahol biztosítótársaságoknak dolgozott pénzbeszedőként, hogy csekély nyugdíját kiegészíthesse. Élete utolsó éveiben sokat betegeskedett a szívével. 1966. augusztus 7-én hunyt el Budapesten, és Dunaharasztiban helyezték örök nyugalomra.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 6. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 7. DR. CSÁKAY ALBERT
 8. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 9. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 10. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 11. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 12. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 13. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 14. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 15. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 16. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 17. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 18. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 19. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 20. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 21. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 22. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 23. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 24. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 25. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 26. DR. PETRÁN JÓZSEF, kir. közjegyző Rétságon
 27. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 28. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 29. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 30. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 31. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 32. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 33. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 34. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 35. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 36. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 37. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 38. Kereseszegi KERESE IMRE
 39. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 40. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 41. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 42. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 43. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 44. Visy Lajos közjegyző Mohácson