borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA

közjegyző Galántán és Baján


A Gaszner család nemességét a borsmonostori  előnév használatának jogával 1879.  szeptember 22-én kapta Mária Teréziától.  Gaszner Gyula Titel településen született  1886. június 12-én, Gaszner Lajos és Gyulay  Julianna gyermekeként. Apja királyi közjegyző  volt Antalfalván.  Középiskolai tanulmányait Nagybecskereken,  Kiskunfélegyházán, Rákospalotán és Budapesten  a Dr. László Mihály Nyilvánosjogú  Főgimnáziumban folytatta, ahol 1905. június  17-én tett érettségi vizsgát.  1905. június 1-től apja közjegyzői irodájában  dolgozott Antalfalván mint közjegyzősegéd.  1905. február 2-án Szegeden házasságot  kötött Sántha Annával, akitől Lajos nevű  gyermeke született.  Az első világháború kitörésekor 1914. július  26-án hadba vonult, majd huszonnyolc  hónapi frontszolgálat után 1918. október  28-án szerelt le.  A Vajdaságba bevonuló szerb hadsereg 1919.  február 20-tól túszként tartotta fogva Antalfalván  1920. október 4-ig.  Jogi tanulmányait a Szegedre átköltözött  kolozsvári egyetemen folytatta, ahol 1926.  június 25-án szerzett jogi diplomát.  1925. június 26-tól közjegyzőjelölt dr. Sirsich  György, dr. Heinrich István, majd dr. Kószó  István szegedi közjegyzők irodájában.  1930. június 2-án Budapesten tette le az egységes  bírói és ügyvédi vizsgát.  1932-től közjegyzőhelyettes dr. Aigner Károly,  majd dr. Jedlicska Béla szegedi királyi közjegyzők  mellett. 1933. augusztus 1-től  Battonyán dr. Svastits Benő közjegyző irodájában  dolgozott.  1936-ban Budapestre költözött, ahol  dr. Kovácsy Zoltán közjegyző irodájában  közjegyzőhelyettes.  Az igazságügyi miniszter 1939. október 18-án  Galántára nevezte ki közjegyzőnek, ahol  1944-ig dolgozhatott. A miniszter 1946. április  9-én áthelyezte Bajára, ahol 1950. január  28-ig dolgozott közjegyzőként.  Tamásiba állami közjegyzői szolgálatba vették,  de 1951 januárjában végelbánás alá vonták.  Ettől az időponttól 1957. április 9-ig járási  gyámügyi előadóként dolgozott Tamásiban.  Az 1960-as években Monoron a Maggyár  portása volt.  1972. január 18-án Monoron hunyt el, a helyi  temetőben helyezték végső nyugalomra.  

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 4. csobánczi MÉSZÖLY GERSON
 5. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 6. DR. BALASSA PÁL, (1885-1963)
 7. DR. BÁNDY GYÖRGY, közjegyző Szekszárdon
 8. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 9. DR. BOÓR JENŐ, kir. közjegyző Bonyhádon
 10. DR. CSÁKAY ALBERT
 11. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 12. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 13. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 14. DR. FEKETE IMRE, közjegyző Bácsalmáson
 15. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 16. DR. HALASY-REKTORISZ LAJOS, közjegyző Gyönkön
 17. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 18. DR. HÓDI MÓZES kir. közjegyző Szabadkán, Bácsalmás
 19. DR. ILLGENN AURÉL kir. közjegyző Dombóváron
 20. Dr. Iváncsy István kir. közjegyző Pakson
 21. DR. JAGASICH SÁNDOR, kir. közjegyző Ipolyságon
 22. DR. KÁLDI GYULA, kir. közjegyző Szekszárdon
 23. DR. KENDERESY JÁNOS, kir. közjegyző Rétságon
 24. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 25. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 26. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 27. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 28. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 29. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 30. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 31. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 32. DR. LÜLEY SÁNDOR, kir. közjegyző Dunaföldváron
 33. DR. MATISZ DEZSŐ, kir. közjegyző Kőrösbányán
 34. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 35. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 36. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 37. DR. PÁPÉ DÉNES, kir. közjegyző Bonyhádon
 38. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 39. DR. PERGER ELEMÉR, kir. közjegyző Petrozsényben
 40. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 41. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 42. DR. SIKLÓSI TAMÁS, kir. közjegyző Bonyhádon
 43. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 44. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 45. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 46. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 47. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 48. DR. TUBA JÁNOS kir. közjegyző Pakson
 49. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 50. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 51. egyházasberzsenyi Dr. Berzsenyi János (1876–1927)
 52. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 53. fahnenfeldi DR. COTTELY GÉZA kir. közjegyző Bonyhá
 54. felsőeőri NAGY JÁNOS, kir. közjegyző Szekszárdon
 55. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 56. felsőpulyai MADARÁSZ JÁNOS, kir. közjegyző Tamásib
 57. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 58. KAMARÁS IMRE kir. közjegyző Bácsalmáson
 59. Kereseszegi KERESE IMRE
 60. kis és nagyguti DR. GUTHY JÁNOS kir. közjegyző
 61. kis- és nagypirithi HAGYMÁSSY KÁROLY
 62. mezőcsányi DR. CSÁNYI LÁSZLÓ, kir. közjegyző Szeks
 63. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 64. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 65. nozdroviczi DR. NOZDROVICZKY FERENC
 66. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 67. síkabonyi dr. Angyal Béla
 68. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 69. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 70. szenterzsébeti DR. SZAKÁTS ISTVÁN
 71. szentistváni DR. NEMES JÓZSEF, kir. közjegyző Vajd
 72. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 73. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 74. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 75. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 76. Visy Lajos közjegyző Mohácson
 77. vitéz toldalagi DR. NYÁRÁDY ISTVÁN, kir. közjegyző