DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon

kir. közjegyző Pécsváradon, kir. közjegyző Adonyban


Dömsödön született 1887. július 6-án, Ónody  Zsigmond és Szabó Róza gyermekeként.  Középfokú tanulmányai lezárásaként, mint  református vallású tanuló, 1907. június 7-én  tett sikeres érettségi vizsgát a budapesti IV.  kerületi kegyes tanítórendi gimnáziumban.  Az Ónody család szűkös anyagi körülmények  között élt, és a szülőknek három gyermekről  kellett gondoskodniuk, így Ónody Gábornak  a középiskola elvégzését követően munkát  kellett vállalnia. 1906 és 1924 között az  Országos Központi Hitelszövetkezetnél és  a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezeténél  dolgozott tisztviselőként. A két intézmény  több osztályát és ügyészségeit is végigjárta,  hogy felsőfokú tanulmányai folytatásához  megteremtse az anyagi fedezetet.  1907-ben beiratkozott a Magyar Királyi Pázmány  Péter Tudományegyetemre, ahol 1913-ban szerzett jogi doktorátust.  Az első világháború alatt, 1914 és 1918 között  katonai szolgálatot teljesített. A frontszolgálat  alatt többször is megsebesült, a háború végével  mint tartalékos főhadnagy szerelt le.  1924-től Budapesten dr. Borbás Gábor ügyvéd  és dr. Kőrössy Bertalan közjegyző mellett  folytatott joggyakorlatot.  1927. június 7-én Budapesten ügyvédi vizsgát  tett, majd mint közjegyzőhelyettes dolgozott  1932-ig korábbi főnöke mellett.  Az igazságügyi miniszter 1932. július 20-án  nevezte ki közjegyzőnek Pécsváradra, ahol  működését október 3-án kezdte meg. Német  nyelvi jogosítvánnyal rendelkezett.  1932. október 31-én Budapesten házasságot  kötött Váry Matilddal, de gyermeke nem  született.  Saját kérésére a miniszter 1935 májusában  Adonyba helyezte át.  1944-től ismételten katonai szolgálatra hívták  be, amit Adonyban, Székesfehérváron és  Devecseren teljesített.  Belépett a Magyar Jogászszövetségbe, és  1945-ben a Független Kisgazda Földmunkás  és Polgári Pártba.  A polgári közjegyzőség megszűnésekor egy  rövid időre állami szolgálatba átvették.  Budapesten hunyt el 1969. június 14˘-én,  sírja a dömsödi református temetőben  található.

Galéria

Kapcsolódó