DR. JAGASICH SÁNDOR, kir. közjegyző Ipolyságon

kir. közjegyző Tamásiban


1867. szeptember 13-án született Vas vármegyében, Sipte községben, dunaszekcsői és rácgeörcsönyi Jagasich Kálmán királyi kataszteri igazgató és Gaár Johanna gyermekeként. Jogi tanulmányait 1887-től 1889-ig a Budapesti Tudományegyetemen folytatta. 1890-től Szombathelyen Gaár Frigyes királyi közjegyző irodájában dolgozott, előbb mint közjegyzőjelölt, majd mint közjegyzőhelyettes. Közben 1896. február 1-jén megszerezte a jogi doktorátust Budapesten, majd 1900. október 3-án sikeresen letette az ügyvédi vizsgát is. 1901-ben Szombathelyről a fővárosba költözött, ahol november 23-án házasságot kötött Harrer Irénnel. 1901 és 1904 között Budapesten Rónay Károly közjegyző irodájában helyettes. A Budapesti Királyi Közjegyzői Kamara 1904-ben rendelte ki Ipolyságra, néhai Schiller Antal közjegyző irodájába tartós helyettesként. Az igazságügyi miniszter 1906 májusában Ipolyságra kinevezte közjegyzőnek. 1910. január 17-én megalapította Ipolyságon a Függetlenségi és 48-as Párt helyi szervezetét, melynek ügyvezető elnökéül választották. Az impériumváltást követően, 1919-ben el kellett hagynia székhelyét. 1920-ban a miniszter áthelyezte Tamásiba, ahol működését március 2-án kezdte meg. Tagja volt Tolna vármegye törvényhatósági bizottságának. 1933. február 16-án hunyt el Budapesten a Vöröskereszt kórházában. Földi maradványait február 18-án a fővárosi Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. Sírja ma már nem lelhető fel.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 6. DR. CSÁKAY ALBERT
 7. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 8. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 9. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 10. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 11. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 12. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 13. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 14. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 15. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 16. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 17. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 18. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 19. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 20. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 21. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 22. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 23. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 24. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 25. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 26. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 27. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 28. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 29. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 30. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 31. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 32. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 33. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 34. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 35. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 36. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 37. Kereseszegi KERESE IMRE
 38. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 39. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 40. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 41. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 42. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 43. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 44. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 45. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 46. Visy Lajos közjegyző Mohácson