DR. PÁPÉ DÉNES, kir. közjegyző Bonyhádon

kir. közjegyző Bonyhádon


1867-ben született Szekszárdon, Pápé Gyula és Ágoston Malvin gyermekeként. Apja hosszú éveken át Tolna vármegye főjegyzőjeként szolgált. Középiskolai tanulmányait részben a ciszterci rend katolikus főgimnáziumában végezte Baján, ahol 1885. június 25-én tett érettségi vizsgát. Még ebben az évben beiratkozott a Pécsi Püspöki Jogakadémiára, ahol 1888-ig tanult. 1888 és 1889 között a Budapesti Tudományegyetem joghallgatója volt, ahol 1894 júniusában szerzett doktorátust. 1889-től a Szekszárdi Királyi Törvényszéken joggyakornokként, majd az ügyvédi vizsga letétele után, 1896-tól rövid ideig ügyvédként dolgozott Szekszárdon. 1896-ban lelkes hangon megindokolt indítványt nyújtott be a szekszárdi kaszinó közgyűlésén, hogy Bezerédj Istvánnak, a jobbágyfelszabadító és első önkéntesen adózó nemesembernek, valamint Béri Balogh Ádámnak, a hős kuruc generálisnak, a Rákóczi szabadságharc vértanújának szobrot emeltessenek a városban. Arlow Máriával kötött házasságából három gyermeke született: Lajos, Gyula és Marianna. 1898-tól közjegyzőhelyettesként dolgozott, előbb Nagy János szekszárdi, majd Bánff ay Simon pécsi királyi közjegyző, kamarai elnök mellett. Fiatal kora óta súlyos tüdőbetegségben szenvedett, aminek a látható jelei már közjegyzőhelyettesi működése alatt mutatkoztak a szervezetén, ezért üdülés céljából Abbáziába utazott, ahonnan látszólag gyógyultan tért haza. 1902-ben az igazságügyi miniszter kinevezte Bonyhádra közjegyzőnek. A városban mindenki kedvelte és tisztelte, lovagias jelleme, tehetsége, udvarias, előzékeny modora miatt, így sok jó barátra tett szert. Közjegyzői hivatását betegsége miatt nem sokáig gyakorolhatta, de élete utolsó napjáig dolgozott. A bonyhádi hivatalok főnökeinek, jó barátainak kisebb emléktárgyakat adott át, mindenkitől kézfogással búcsúzott el még az elhunyta előtti este. Harminchat éves korában, 1904. január 2-án hunyt el Bonyhádon, január 3-án Szekszárdon helyezték örök nyugalomra az alsóvárosi katolikus temető családi sírboltjában.

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 6. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 7. DR. CSÁKAY ALBERT
 8. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 9. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 10. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 11. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 12. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 13. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 14. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 15. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 16. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 17. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 18. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 19. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 20. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 21. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 22. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 23. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 24. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 25. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 26. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 27. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 28. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 29. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 30. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 31. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 32. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 33. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 34. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 35. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 36. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 37. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 38. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 39. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 40. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 41. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 42. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 43. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 44. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 45. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 46. Visy Lajos közjegyző Mohácson