DR. BALASSA PÁL, (1885-1963)

közjegyző


1885. január 22-én született Péterrévén, Balassa József földbirtokos és Tripolszky Anna gyermekeként. Gimnáziumi tanulmányait Kalocsán, Nagybecskereken, Zentán és Kolozsváron végezte. Jogi tanulmányait 1902 és 1906 között a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen folytatta. Ügyvédi oklevelet 1909. december 10-én szerzett Marosvásárhelyen. Még ebben az évben saját ügyvédi irodát nyitott Óbecsén. Az első világháborúban 1915. február 15-től a 86. közös gyalogezred tartalékos hadnagyaként szolgált. Az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért az Arany Vitézségi Érem, a Károly-csapatkereszt, a Sebesülési, a Magyar, Bolgár Emlékérmeket kapta. Negyven hónapi szibériai hadifogság után térhetett csak haza, mint címzetes hadnagy szerelt le. 1928. február 1-jén kötött házasságot Udvardy Ilonával. Ügyvédi hivatása gyakorlása mellett öt éven át felelős szerkesztője volt az óbecsei járási lapnak, melyben több cikket is írt. Óbecsén a Magyar Népkör elnökének és a Hitelszövetkezet igazgatójának is megválasztották. A magyar honvédségbe való bevonulásakor Óbecse váro10-én a katonai közigazgatás alatt ideiglenes közjegyzői kinevezést kapott Óbecsére, amit az igazságügyi miniszter december 24-én megerősített. 1944. október 4-ig dolgozhatott közjegzőként, ekkor el kellett hagynia Óbecsét, és feleségével együtt Magyarországra repatriált. 1945. június 5-től 1946. október 5-ig a dr. Perger Elemér közjegyző elhalálozásával megüresedett dunaföldvári székhelyen helyettes közjegyző. A miniszter 1946. október 5-én hivatalosan áthelyezte Óbecséről Dunaföldvárra. Közjegyzői működése megszűnt 1950. január 31-én, mert állami szolgálatba nem vették át. Tolna megyében jogtanácsosként tudott csak elhelyezkedni, többek között a Béri Balogh Ádám Termelőszövetkezet jogi ügyeit intézte. 1963. december 10-én hunyt el Szekszárdon, december 12-én helyezték örök nyugalomra a szekszárdi Alsóvárosi temetőben.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 6. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 7. DR. CSÁKAY ALBERT
 8. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 9. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 10. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 11. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 12. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 13. DR. ILLGENN AURÉL kir. közjegyző Dombóváron
 14. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 15. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 16. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 17. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 18. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 19. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 20. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 21. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 22. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 23. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 24. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 25. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 26. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 27. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 28. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 29. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 30. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 31. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 32. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 33. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 34. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 35. egyházasberzsenyi Dr. Berzsenyi János (1876–1927)
 36. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 37. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 38. Kereseszegi KERESE IMRE
 39. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 40. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 41. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 42. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA (1867-1954)
 43. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 44. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 45. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 46. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 47. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 48. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 49. Visy Lajos közjegyző Mohácson