DR. BÁNDY GYÖRGY, közjegyző Szekszárdon

közjegyző Szekszárdon


1898. április 10-én született Zala megyében, Börzönce községben, Bándy György és Nagy Jozefa gyermekeként. Elemi iskoláit 1906-tól 1910-ig Budapesten, a gimnáziumot 1910-től 1920-ig Veszprémben végezte. Az első világháború alatt 1916-ban vonult be katonai szolgálatra. Pár havi román harctéri szolgálat után az olasz frontra került, ahol 1918 júniusában fogságba esett, ahonnan csak 1919 októberében térhetett haza. E háborúban hadapródjelölt őrmesteri rangot ért el. Jogi tanulmányait 1921-től 1926-ig a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen folytatta. Mivel szegény családban nőtt fel, így a továbbtanulás érdekében külvárosi mozikban és mulatókban zongorázott. 1924-ben kötött házasságot Müller Jolánnal, akitől három gyermeke született: György, Pál és Erzsébet. Az ügyvédi oklevél megszerzése után, 1928-tól Hajdúhadházon folytatott ügyvédi gyakorlatot. 1929. november 1-jén Kisvárdára nevezték ki bírósági jegyzőnek, majd bírónak. 1937. november 1-jén áthelyezték a Gyulai Járásbírósághoz, 1940 májusában pedig a Szekszárdi Törvényszékhez. A második világháború alatt nyolc alkalommal hívták be hadiszolgálatra mint hadigondozó tisztet. 1944. november 28-án szerelt le főhadnagyi rangban. 1945. április 26-án a szekszárdi népügyészség vezetőjévé nevezték ki, melynek megszűnéséig vezetője volt. Az igazságügyi miniszter 1947 októberében szekszárdi közjegyzővé nevezte ki. A polgári közjegyzőség megszüntetésével, 1950. január 1-jétől állami szolgálatba átvették. 1955. június 18-tól Szekszárdon, október 6-tól Dunaföldváron ügyvédként dolgozott. 1983. február 1-én hunyt el Szekszárdon, sírja az Újvárosi temetőben található.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 6. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 7. DR. CSÁKAY ALBERT
 8. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 9. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 10. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 11. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 12. DR. HALASY-REKTORISZ LAJOS, közjegyző Gyönkön
 13. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 14. DR. ILLGENN AURÉL kir. közjegyző Dombóváron
 15. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 16. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 17. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 18. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 19. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 20. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 21. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 22. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 23. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 24. DR. MESTER JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 25. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 26. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 27. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 28. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 29. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 30. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 31. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 32. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 33. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 34. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 35. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 36. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 37. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 38. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 39. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 40. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 41. Kereseszegi KERESE IMRE
 42. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 43. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 44. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 45. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 46. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 47. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 48. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 49. Visy Lajos közjegyző Mohácson
 50. Visy Lajos ♦ 1851-1923