DR. HALASY-REKTORISZ LAJOS, közjegyző Gyönkön

közjegyző Gyönkön


Sárbogárdon született 1904. augusztus 18-án, dr. Rektorisz Lajos ügyvéd és Halasy Melanie gyermekeként. Alap- és középfokú iskolái elvégzése után egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetemen folytatta. 1926. október 23-án Pécsen az Erzsébet Tudományegyetemen szerzett jogtudományi doktorátust. Ügyvédjelölti gyakorlatát 1926. október 16. és 1930. október 17. között édesapja sárbogárdi irodájában töltötte. 1930-ban letette az ügyvédi vizsgát. Két családnak a sárbogárdi ügyvédi iroda megélhetést nem adott, ezért több éven át közjegyzői állásra pályázott. 1942-ben végül kinevezést nyert Gyönkre közjegyzőnek, ahol e minőségében egészen 1951. január 1-ig dolgozhatott. 1943 januárjában kötött házasságot Gecse Rozáliával, akitől két fi úgyermeke született. 1950-ben állami szolgálatba átvették, de az év végével állásából felmentették. A közjegyzői irodát 1951. január 1-jén adta át. Nyugdíjat nem kapott, mert csak egy évet töltött állami szolgálatban. 1951-től a Csepeli Papírgyárnál, majd a Bátaszéki Épületkarbantartó Ktsz.-nél, végül a Tolna Megyei Malomipari Egyesülésnél alkalmazták jogászként. Tagja volt a Magyar Jogászok Szabad Szakszervezetének, majd a Magyar Jogász Szövetségnek. Halálának időpontja és sírhelye nem ismert.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 6. DR. BÁNDY GYÖRGY, közjegyző Szekszárdon
 7. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 8. DR. CSÁKAY ALBERT
 9. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 10. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 11. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 12. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 13. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 14. DR. ILLGENN AURÉL kir. közjegyző Dombóváron
 15. Dr. Iváncsy István kir. közjegyző Pakson
 16. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 17. DR. KÁLDI GYULA, kir. közjegyző Szekszárdon
 18. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 19. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 20. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 21. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 22. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 23. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 24. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 25. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 26. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 27. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 28. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 29. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 30. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 31. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 32. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 33. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 34. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 35. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 36. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 37. DR. TUBA JÁNOS kir. közjegyző Pakson
 38. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 39. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 40. egyházasberzsenyi Dr. Berzsenyi János (1876–1927)
 41. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 42. felsőeőri NAGY JÁNOS, kir. közjegyző Szekszárdon
 43. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 44. felsőpulyai MADARÁSZ JÁNOS, kir. közjegyző Tamásib
 45. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 46. Kereseszegi KERESE IMRE
 47. kis- és nagypirithi HAGYMÁSSY KÁROLY
 48. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 49. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 50. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 51. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 52. szenterzsébeti DR. SZAKÁTS ISTVÁN
 53. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 54. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 55. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 56. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 57. Visy Lajos közjegyző Mohácson