DR. PERGER ELEMÉR, kir. közjegyző Petrozsényben

kir. közjegyző Petrozsényben, kir. közjegyző Dunaföldváron


1856 júl. 29-én született Mágocson, dr. Perger József és Kelemen Anna gyermekeként. Apja orosházi orvos volt. Középiskoláit Szegeden, jogi tanulmányait 1876 és 1878 között a Nagyváradi Jogakadémián folytatta. Jogtudori oklevelet 1889. május 18-án szerzett a Budapesti Tudományegyetemen.Joggyakorlati idejét Varga és Mikolay ügyvédek irodájában töltötte Orosházán. Ügyvédi oklevelét 1883. szeptember 10-én vette át Budapesten. Tanulmányainak befejezése után a gróf Károlyi család uradalmának orosházi ügyészi irodáját vezette. Több éven át szerkesztője volt az Orosházi Közlönynek. 1885-ben felvették az Aradi Ügyvédi Kamara névjegyzékébe mint orosházi székhelyű ügyvédet. 1892-ben kötött házasságot Székács Jolánnal, akitől Ilona és István nevű gyermekei születtek. Az igazságügyi miniszter 1912-ben Petrozsénybe nevezte ki közjegyzőnek, ahonnan 1944. december11-én hunyt el Dunaföldváron, sírjának helye ismeretlen.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 6. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 7. DR. CSÁKAY ALBERT
 8. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 9. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 10. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 11. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 12. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 13. DR. ILLGENN AURÉL kir. közjegyző Dombóváron
 14. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 15. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 16. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 17. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 18. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 19. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 20. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 21. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 22. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 23. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 24. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 25. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 26. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 27. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 28. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 29. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 30. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 31. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 32. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 33. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 34. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 35. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 36. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 37. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 38. Kereseszegi KERESE IMRE
 39. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 40. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 41. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 42. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA (1867-1954)
 43. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 44. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 45. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 46. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 47. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 48. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 49. Visy Lajos közjegyző Mohácson