kis és nagyguti DR. GUTHY JÁNOS kir. közjegyző

kir. közjegyző Técsőn, kir. közjegyző Dombóváron


Bereg vármegyében, Komlós községben  született 1869-ben, Guthy László és Gerevich  Mária gyermekeként.  Iskoláit elvégezve katonai pályára lépett,  ahonnan mint császári és királyi tartalékos  tüzérhadnagy szerelt le.  Folytatta tanulmányait és jogi doktorátust,  valamint ügyvédi oklevelet szerzett. Saját ügyvédi  irodát nyitott Técsőn, és megválasztották  Máramaros vármegye tiszti főügyészének is.  1901-ben eljegyezte Kayser Alexandrát,  Kayser Lajos csáktornyai grófi uradalmi titkár  leányát, akivel a következő évben házasságot  kötött. Két gyermekük született: Sára és  Johanna.  1915-ben az igazságügyi miniszter közjegyzőnek  nevezte ki Técsőre. A háború kitörésekor  elsőként jelentkezett szolgálattételre.  Az összeomlás után menekülnie kellett szülőföldjéről,  így Magyarországra repatriált.  1923-ban a miniszter Dombóvárra helyezte át,  ahol tényleges működését az év végével kezdte  meg. Irodája az Erzsébet utca 76. szám alatt  működött.  Guthy János kedvenc tudománya a régiségtan,  a történelem és a genealógia volt. Kutatásai  szerint családja az ősi Guth-Keled nemzetség  leszármazottja. Irodalmi tevékenysége leginkább  a magyar családtörténelem mezején mozgott,  cikkei több vidéki lapban láttak napvilágot.  Terjedelmesebb munkája Az Esterházy vagyon  eredete című értekezés, mely 1926-ban  a Tolnamegyei Ujságban és a Dombóvári Hirlapban  folytatásos cikksorozatban jelent meg.  A kaposvári székhelyű Berzsenyi Társaságban  rendes tagsággal rendelkezett.  Dombóvár közéletében jelentékeny szerepet  vitt és lelkes működést fejtett ki a Nemzeti  Egység Pártjának helyi szervezési munkájában.  Tagja volt a települési képviselő-testületnek  és Tolna vármegye törvényhatósági  bizottságának is. Amíg a betegsége meg nem  akadályozta, számos társadalmi egyesületben  folytatott értékes irányító tevékenységet.  Patrónusa volt a Turul Szövetségnek.  1937. március 26-án Dombóváron hunyt el,  két nappal később a helyi katolikus temetőben  temették el.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 6. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 7. DR. CSÁKAY ALBERT
 8. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 9. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 10. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 11. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 12. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 13. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 14. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 15. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 16. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 17. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 18. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 19. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 20. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 21. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 22. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 23. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 24. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 25. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 26. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 27. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 28. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 29. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 30. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 31. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 32. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 33. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 34. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 35. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 36. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 37. Kereseszegi KERESE IMRE
 38. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 39. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 40. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 41. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 42. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 43. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 44. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 45. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 46. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 47. Visy Lajos közjegyző Mohácson