DR. BOÓR JENŐ, kir. közjegyző Bonyhádon

kir. közjegyző Bonyhádon


1854. február 10-én született Sopronban, dr. Boór Károly Gyula Ágost gyógyszerész és Boór Karolina gyermekeként. Boór Jenő alap- és középfokú tanulmányai elvégzése után jogi tanulmányait 1873 és 1875 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatta, ahol 1880. február 14-én szerzett diplomát és doktorátust. Fővárosi tartózkodása alatt szeretett bele másod-unokatestvérébe, Fest Helénbe, akivel később házasságot kötött. Négy gyerekük született: Aladár, Elza, Emil és Irén. 1877. május 30tól ügyvédjelöltként dolgozott a Soproni Ügyvédi Kamarában. Ügyvédi vizsgái eredményes letételét követően, 1881. május 31-én vette át ügyvédi oklevelét Budapesten. Ügyvédi irodát nyitott Sopronban, és a vármegye tiszti főügyészének is megválasztották. 1902-ben lemondott ügyvédi kamarai tagsá- gáról, majd ugyanezen év július 6-tól dr. Baranyai Béla pécsi királyi közjegyző mellett közjegyző-helyettesi állást vállalt. Az igazságügyi miniszter 1904. április 10-én kinevezte Bonyhádra közjegyzőnek. Rövid idő alatt Tolna vármegye közbecsülésben álló tagjai közé küzdötte fel magát. 1920. március 16-án hunyt el Bonyhádon, március 18-án kísérték örök nyugovóhelyére a helyi evangélikus sírkertben.

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 6. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 7. DR. CSÁKAY ALBERT
 8. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 9. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 10. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 11. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 12. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 13. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 14. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 15. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 16. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 17. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 18. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 19. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 20. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 21. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 22. DR. MESTER JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 23. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 24. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 25. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 26. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 27. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 28. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 29. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 30. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 31. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 32. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 33. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 34. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 35. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 36. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 37. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 38. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 39. Kereseszegi KERESE IMRE
 40. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 41. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 42. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 43. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 44. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 45. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 46. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 47. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 48. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 49. Visy Lajos közjegyző Mohácson