DR. FEKETE IMRE, közjegyző Bácsalmáson

közjegyző Bácsalmáson


Biharkeresztesen született 1894. február 12-én, Fekete Péter és Vajna Julianna gyermekeként. Elemi iskoláit Biharkeresztesen, a gimnáziumot Nagyváradon és Kolozsváron végezte. Érettségi után a Keleti Kereskedelmi Akadémián tanult. Az első év elvégzése után ösztöndíjat kapott Törökországba. Isztambulban a török és az arab kereskedelmi joggal kapcsolatban végzett kutatásokat. Hazatérése után az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár tisztviselője lett és beiratkozott a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karára. Az első világháború alatt az olasz fronton teljesített szolgálatot. Jogi diplomáját 1918. június 12-én szerezte meg, és a takarékpénztár ügyészi osztályára került mint ügyvédjelölt. 1921. december 12-én megszerezte az ügyvédi diplomát. 1922. január 14-én bejegyezték a Budapesti Ügyvédi Kamarába. Mint ügyvédet a takarékszövetkezetnél alügyésszé nevezték ki. 1923-ban Budapesten házasságot kötött Pázsit Erzsébettel, akitől két gyermeke született. 1925. január 1-jével önálló ügyvédi hivatás gyakorlása mellett döntött. 1929-ben családjával együtt Kiskunhalasra költözött, ahol 1930. január 15-én a tisztújító közgyűlés a város polgármesterének választotta meg. Tisztségét 1939. december 16-ig töltötte be, mely időszak alatt a település jelentős fejlődésen ment keresztül. 1939-ben saját kérelmére nyugdíjazták, mely alkalomból a vármegye főispánja vármegyei tiszteletbeli főügyésszé nevezte ki. 1939. december 16-án Budapesten a Háziipari Szövetkezet elnöke lett. A nyugdíjas polgármestert a leventeélet fejlesztése és szolgálata terén szerzett kiváló érdemeiért I. osztályú Levente Díszjelvénnyel tüntették ki. 1940. január 1-től ismét ügyvédként dolgozott. Az igazságügyi miniszter 1946. augusztus 24-én kinevezte Bácsalmásra közjegyzőnek. 1950-ben állami szolgálatba átvették, de áthelyezték Dunaföldvárra, ahol e tisztségben 1951. január 1-ig dolgozhatott. 1951-től egy évig az Állami Biztosító ügynöke lett, majd a Dunaföldvári Épületkarbantartó Ktsz. alkalmazásába került. 1956-ban Dunaföldváron a forradalmi események irányítója volt. Megalakította a helyi nemzetőrséget. 1957. június 1-jével újra gyakorolhatta ügyvédi hivatását néhány évig. 1970. október 18-án Dunaföldváron hunyt el, és a helyi temetőben a Vajna család sírboltjában nyugszik.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 6. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 7. DR. CSÁKAY ALBERT
 8. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 9. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 10. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 11. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 12. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 13. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 14. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 15. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 16. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 17. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 18. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 19. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 20. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 21. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 22. DR. MESTER JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 23. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 24. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 25. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 26. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 27. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 28. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 29. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 30. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 31. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 32. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 33. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 34. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 35. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 36. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 37. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 38. Kereseszegi KERESE IMRE
 39. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 40. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 41. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 42. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 43. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 44. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 45. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 46. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 47. Visy Lajos közjegyző Mohácson