DR. MATISZ DEZSŐ, kir. közjegyző Kőrösbányán

kir. közjegyző Kőrösbányán, kir. közjegyző Dunaföldváron, kir. közjegyző Körmöcbányán, kir. közjegyző Vácon


1858. november 18-án született Mihályházán.  Elemi és középiskolai tanulmányait Komáromban  és Sopronban végezte. Jogi doktorátust  1885. május 30-án szerzett a Budapesti  Tudományegyetemen.  Ügyvédjelölti gyakorlatát Veszprém megyében  töltötte, ahol több ügyvéd irodájában is  megfordult.  1886 novemberében ügyvédi oklevelet szerzett  Budapesten, majd saját ügyvédi irodát  nyitott Veszprém városában.  Az igazságügyi miniszter, mint marosvásárhelyi  közjegyzőhelyettest, 1892-ben Kőrösbányára  nevezte ki királyi közjegyzőnek.  Székhelyét felcserélte 1896-ban Dunaföldvárral,  majd 1900-ban Körmöcbányára került.  Végül 1909-ben saját kérésére Vácra  helyezték át.  Első felesége Koraff y Jolán volt, aki 1902.  október 13-án hunyt el Körmöcbányán.  Vácon nagy erővel vetette bele magát a helyi  társadalmi életbe. Városi képviselőnek  választották, a takarékpénztár igazgatósági  tagjának, a váci dalegylet pedig elnökének.  Tagja volt továbbá a helyi kaszinónak és  a katolikus körnek.  Türelemmel viselt betegség következtében  1913. február 16-án Vácon elhunyt. Február  18-án Vácon a Középvárosi temetőben  helyezték örök nyugalomra.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 6. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 7. DR. CSÁKAY ALBERT
 8. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 9. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 10. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 11. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 12. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 13. DR. ILLGENN AURÉL kir. közjegyző Dombóváron
 14. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 15. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 16. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 17. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 18. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 19. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 20. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 21. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 22. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 23. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 24. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 25. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 26. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 27. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 28. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 29. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 30. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 31. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 32. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 33. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 34. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 35. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 36. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 37. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 38. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 39. Kereseszegi KERESE IMRE
 40. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 41. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 42. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 43. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 44. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 45. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 46. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 47. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 48. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 49. Visy Lajos közjegyző Mohácson