szentistváni DR. NEMES JÓZSEF, kir. közjegyző Vajd

kir. közjegyző Vajdahunyadon, kir. közjegyző Bonyhádon, kir. közjegyző Szolnokon


1873. március 1-jén született Marosvásárhelyen, szentistváni Nemes Sámuel és Pásztor Etelka gyermekeként. Apja királyi bíró volt, aki több éven át a Gyulafehérvári Királyi Törvényszék elnöki tisztjét is betöltötte. Nemes József középiskoláit Szászvárosban, Temesváron és szülővárosában végezte. Egyetemi tanulmányait 1890-ben a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen kezdte, majd két év múlva a Budapesti Tudományegyetemen folytatta, és végül Kolozsváron fejezte be. Jogi doktorátust 1897. június 5-én szerzett Kolozsváron. Ügyvédjelölti idejét Gyulafehérváron töltötte, majd ügyvédi oklevele megszerzése után 1901. január 2-től 1904. április 16-ig dr. Téry Ödön gyulafehérvári közjegyző mellett volt közjegyzőhelyettes. Dr. Bonts Gyula közjegyző halála után, 1904. április és 1905. július között hivatalból kirendelt helyettes, majd 1905. július 27-től kinevezett királyi közjegyző Vajdahunyadon. Lányi Jolánnal kötött házasságából György és János nevű gyermekei születtek. Tizennégy évi vajdahunyadi tartózkodása alatt tevékenyen részt vett a város és a megye közéletében. Tagja volt a városi képviselőtestületnek, a vármegyei törvényhatósági bizottságnak, a közigazgatási bizottságnak, az állandó, a központi és a fegyelmi választmánynak. A református egyházközségnek tíz éven át volt főgondnoka. Tizenegy évig a Vajdahunyad és Vidéke Hitelszövetkezet felügyelőbizottsági elnöke, továbbá elnöke a helyi vívó- és sportegyletnek, a Nemzeti Munkapárt helyi szervezetének, valamint főszerkesztője volt a Vajdahunyad és Vidéke című napilapnak. Az impériumváltás után,1918. november 15-én állásától megfosztották, és menekülni kényszerült szülőföldjéről. Családjával együtt Magyarországra repatriált. Minden ingó és ingatlan vagyonát elvesztve közel egy éven át Budapesten tartózkodott mint erdélyi menekült közjegyző. Az igazságügyi miniszter 1920. május 27-én Bonyhádra helyezte át közjegyzőnek, ahol életét újra kellett kezdenie, de hamar beilleszkedett a település közéletébe. 1924-től felügyelőbizottsági elnöke az akkor megalapított Bonyhád és Vidéke Hitelszövetkezetnek. A református egyházközség főgondnokának választotta. Tagja volt a községi képviselőtestületnek és Tolna vármegye törvényhatósági bizottságának. 1935-ben a kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére közhasznú érdemes tevékenysége elismeréseként királyi kormány-főtanácsosi címet adományozott részére. 1939-ben saját kérésére a miniszter áthelyezte Szolnokra. Kérelmét azzal indokolta, hogy gyermekei taníttatását nem tudja teljesíteni az alacsony jövedelmezésű bonyhádi közjegyzői állásból. Állami szolgálatba nem vették át, így közjegyzői működését 1949-ben befejezte. 1951. január 9-én hunyt el, január 11-én temették a Kerepesi temetőben. Sírja ma az Óbudai temetőben található.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 6. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 7. DR. CSÁKAY ALBERT
 8. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 9. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 10. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 11. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 12. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 13. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 14. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 15. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 16. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 17. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 18. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 19. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 20. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 21. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 22. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 23. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 24. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 25. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 26. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 27. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 28. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 29. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 30. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 31. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 32. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 33. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 34. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 35. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 36. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 37. Kereseszegi KERESE IMRE
 38. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 39. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 40. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 41. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 42. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 43. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 44. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 45. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 46. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 47. Visy Lajos közjegyző Mohácson