vitéz toldalagi DR. NYÁRÁDY ISTVÁN, kir. közjegyző

kir. közjegyző Szarvason, kir. közjegyző Mosonmagyaróváron


1888. február 13-án született Felvincenen,  Nyárády Lajos és lécfalvi Szacsvay Klára  gyermekeként.  Középiskolai tanulmányait Kolozsváron  végezte, majd jogi doktorátust szerzett, és  1914. május 9-én Marosvásárhelyen ügyvédi  szakvizsgát tett.  1914. június 10-én felvételt nyert a Pécsi  Ügyvédi Kamarába ügyvédként, dombóvári  székhellyel.  A világháború kitörésekor hadba vonult  és közel negyven hónapig harctéri szolgálatot  teljesített. Vitéz katonai magatartása elismeréseként  számos kitüntetésben részesült.  1919-től újra ügyvédi gyakorlatot folytatott  Dombóváron. Többek között az Esterházy  hercegi hitbizomány ügyésze volt és  Tolna vármegye tiszti főügyészének is megválasztották.  Az igazságügyi miniszter 1937. szeptember  18-án királyi közjegyzőnek nevezte ki  Dombóvárra, ahol e minőségében közel  három hónapot dolgozott, mert saját kérésére  ez év december 7-én Szarvasra helyezték át.  Új székhelyén elnöke volt a Baross Szövetség  fi ókjának.  A Vitézi Rend törzsszéktartóságának igazolványa  dr. Nyárády István közjegyzőt a „vitéz”  jelző használatára jogosította fel.  A Szarvasi Igazoló Bizottság 1945. január  27-én kelt határozatával áthelyezésre ítélte,  így 1946. március 14-től Mosonmagyaróváron  teljesített szolgálatot. Az igazoló bizottság  határozata 1949-ben töröltetett és Nyárády  István igazoltnak minősült. Állami szolgálatba  már nem vették át, ezért közjegyzői működését  1949. december 31-én megszüntette.  További sorsa ismeretlen.

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 6. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 7. DR. CSÁKAY ALBERT
 8. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 9. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 10. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 11. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 12. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 13. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 14. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 15. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 16. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 17. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 18. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 19. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 20. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 21. DR. MESTER JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 22. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 23. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 24. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 25. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 26. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 27. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 28. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 29. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 30. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 31. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 32. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 33. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 34. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 35. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 36. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 37. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 38. Kereseszegi KERESE IMRE
 39. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 40. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 41. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 42. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 43. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 44. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 45. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 46. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 47. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 48. Visy Lajos közjegyző Mohácson