Dr. Iváncsy István kir. közjegyző Pakson

kir. közjegyző Pakson


Az Iváncsó család Abaúj vármegye Vizsoly községébe való család, tagjai Fony és Korlát községekben kisebb birtokokkal rendelkeztek. Iváncsy István 1886. december 27-én született Abaújszántón, Iváncsó István és Gédra Mária gyermekeként. Iváncsy István elemi és középiskoláit Kassán végezte. Apja korai halála után testvérével és özvegy édesanyjukkal laktak együtt. Értékesítették a családi kisbirtokot és vettek egy házat. Kosztos diákokat tartottak, Iváncsy István diákokat korrepetált, majd amikor már felsőbb gimnáziumba került, egy kassai kovácsmester könyveinek vezetését vállalta. A gimnázium elvégzése után joghallgató lett a Kassai Jogakadémián. Tanulmányai befejezése után ügyvédi irodába ment joggyakorlatra, majd a kolozsvári egyetemen szigorlatot tett és megszerezte a jogtudományi doktorátust. Önkéntesi katonai szolgálata után 1912. augusztus 1-jével kinevezést kapott a kassai honvéd kerületi bírósághoz mint hadbírójelölt. Miután letette a hadbírói vizsgát, 1913. november 1-jével hadbíró főhadnaggyá, 1916. május 1-jével hadbíró századossá nevezték ki. 1916 nyarán áthelyezték a kolozsvári honvéd kerületi parancsnoksághoz ügyészi minőségben. Szolgálatot teljesített Nagyváradon, Kolozsváron, majd visszakerült Kassára. 1917-ben letette az egységes bírói és ügyvédi vizsgát. 1918-ban házasságot kötött Fischer Alexandrával, akitől Bertalan és Hedvig nevű gyermekei születtek. 1919-ben a csehszlovák hatóságok családjával együtt kiutasították Kassáról, így került Miskolcra. Másfél évig dolgozott megyei főügyészként a vármegyében, majd felvételt nyert a Miskolci Ügyvédi Kamarába és ügyvédi irodát nyitott Miskolcon. Az igazságügyi miniszter 1931-ben kinevezte közjegyzőnek Paksra. A második világháború befejeztével a felszabadulás után a Paksi Községi Igazoló Bizottság fenntartás nélkül igazolta. Tagja lett a Nemzeti Bizottságnak, és 1946-ban a Pénzügyminisztérium a paksi járási adófelszólamlási elnökének nevezte ki. 1950. évi január hó 1. napjától kezdve állami szolgálatba vették át, de 1951-ben nyugállományba helyezték. Az Állami Biztosító paksi járási felügyelőségénél kapott munkát, ahol mint értékkezelő dolgozott. Dr. Iváncsy István lányával és családjával 1956-ban elhagyta Magyarországot, további sorsa ismeretlen.

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 6. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 7. DR. CSÁKAY ALBERT
 8. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 9. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 10. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 11. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 12. DR. HALASY-REKTORISZ LAJOS, közjegyző Gyönkön
 13. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 14. DR. ILLGENN AURÉL kir. közjegyző Dombóváron
 15. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 16. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 17. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 18. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 19. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 20. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 21. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 22. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 23. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 24. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 25. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 26. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 27. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 28. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 29. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 30. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 31. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 32. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 33. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 34. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 35. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 36. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 37. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 38. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 39. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 40. Kereseszegi KERESE IMRE
 41. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 42. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 43. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 44. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 45. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 46. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 47. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 48. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 49. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 50. Visy Lajos közjegyző Mohácson