kis- és nagypirithi HAGYMÁSSY KÁROLY

kir. közjegyző Pakson


A Hagymássy család erdélyi eredetű, két ága a reformáció során került Magyarországra. Mária Teréziától kapták a kis- és nagypirithi nemesi előnevet. Az elődök a dunántúli megyékben telepedtek le, egy részük Tolna vármegyébe költözött. Hagymássy Károly nagyapja alsónyéki református pap volt, akinek fi a, Hagymássy Sándor teológiát és jogot tanult. Első felesége a bikácsi tanító lánya, Kiss Erzsébet volt, aki fiatalon elhunyt. Második házastársa – Hagymássy Károly édesanyja – dunaszentgyörgyi Kolozsváry Julianna, akitől három gyermeke született. Hagymássy Károly 1839. július 19-én született Váralján. Bátyja Hagymássy Lajos, akit az irodalomtörténet Tolnai Lajos író néven ismer. A család Györkönyből Váraljára települt át, ahol Hagymássy Sándor jegyzői állást kapott. Hagymássy Károly középiskolai tanulmányait a nagykőrösi református főgimnáziumban végezte, ahol ebben az időben Arany János is a tanári kar tagja volt. 1858-ban tett sikeres érettségi vizsgát. Jogi tanulmányait 1858 és 1862 között a Pesti Egyetemen folytatta. Ügyvédbojtári gyakorlatának kitöltése után saját ügyvédi irodát nyitott Pakson, ahol szorgos munkájának eredményeként az évek során a város egyik meghatározó birtokos polgárává emelkedett. Klasszikus műveltségű, ügyes tollforgató ember hírében állt. A közvélemény Hagymássyt sok kulturális és gazdasági kérdés, különösen a magyarosítás ügyének lelkes szóvivőjeként és bátor harcosaként tartotta számon. Tagja volt Tolna vármegye törvényhatósági bizottságának. Személye ott található Paks település és a vidék minden hasznos kezdeményezésénél. Jegyzőként közreműködött az 1873. november 11-én megalakult Első Közép-dunai Haltenyésztő Részvénytársulat működésében. 1874-ben házasságot kötött Stenczinger Ilonával, akitől Károly, Ferenc, Dénes, Zoltán és Lajos nevű gyermekei születtek. 1875. február 3-án jelen volt a Pécsi Ügyvédi Kamara alakuló ülésén is, ahol a választmány póttagjának választották. Még ebben az év- ben lemondott kamarai tagságáról, mert az igazságügyi miniszter a polgári közjegyzőség megalakulásakor királyi közjegyzőnek nevezte ki Paks székhelyre. Több alkalommal is megválasztották a Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara választmányának póttagjává. A település szinte valamennyi jelentősebb társadalmi szervezetében tagsággal rendelkezett. 1891-ben dr. Zavaros Gyula orvossal közös kezdeményezésükre alapították meg a Paksi Korcsolya Egyletet. Amikor anyagi lehetőségei már megengedték, saját szőlőbirtokot vásárolt, de a szőlészet mellett szívesen vadászott is. A közjegyzői hivatás gyakorlása mellett írói munkássága is meghatározó, amihez késői öregkorában is hű maradt. Cikkei jelentek meg a Királyi Közjegyzők Közlönyében, a Pesti Hírlapban, a Budapesti Hírlapban, a Borászati Lapokban és a Vadász-lapban. Tagja volt a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak is. 1921. április 12-én, nyolcvankét éves korában hunyt el Pakson. Április 14-én a paksi református temetőben lévő családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 6. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 7. DR. CSÁKAY ALBERT
 8. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 9. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 10. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 11. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 12. DR. HALASY-REKTORISZ LAJOS, közjegyző Gyönkön
 13. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 14. DR. ILLGENN AURÉL kir. közjegyző Dombóváron
 15. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 16. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 17. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 18. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 19. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 20. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 21. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 22. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 23. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 24. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 25. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 26. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 27. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 28. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 29. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 30. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 31. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 32. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 33. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 34. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 35. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 36. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 37. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 38. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 39. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 40. Kereseszegi KERESE IMRE
 41. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 42. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 43. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 44. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA (1867-1954)
 45. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 46. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 47. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 48. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 49. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 50. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 51. Visy Lajos közjegyző Mohácson