szenterzsébeti DR. SZAKÁTS ISTVÁN

kir. közjegyző Szekszárdon


A szenterzsébeti Szakáts család ősi székely eredetű, egyik őse az 1600-as évek elején telepedett le Udvarhelyszék Szenterzsébet nevű községében. 1618. november 2-án Szakáts István és törvényes utódai címeres nemeslevelet kaptak Bethlen Gábor fejedelemtől. Szakáts István 1900. augusztus 10-én született Kőrösbányán, Szakáts István és Lohs Minka gyermekeként. Apja id. Szakáts István bíró, az ősi Hunyad vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, több éven át elnöke volt a Kecskeméti Királyi Törvényszéknek. Szakáts István gimnáziumi tanulmányait a szászvárosi református kollégiumban végezte, majd 1917-ben a Ludovika Akadémia növendéke lett. Önkéntes tűzvonalbeli szolgálatot teljesített a Székely Hadosztály erdélyi harcaiban. 1919. június 24-én részt vett a ludovikások ellenforradalmi megmozdulásában, ezért később halálra ítélték, majd a döntést tízévi kényszermunkára változtatták. Több hónapig gyűjtőfogházban, illetve internálótáborban raboskodott. Kiszabadulása után alhadnagyként szolgált a Ludovika Akadémián. 1920. augusztus 20. és 1921. november 1. között hadnagy, majd szakaszvezető hadnagy a Nemzeti Hadseregben. 1922. június 24-én jogi diplomát szerzett a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen Budapesten. A berlini és müncheni egyetemeken közgazdasági és társadalomtudományi tanulmányokat folytatott, és egy rövid ideig a német fi lmszakmában tevékenykedett. 1927. február 7-én az egységes bírói és ügyvédi vizsgát is letette. 1927. március 26-tól 1929. május 1-ig bejegyzett ügyvéd a Budapesti Ügyvédi Kamarában. 1929. május 1-től közjegyzőhelyettes Barcs Ernő budapesti közjegyző mellett. 1930. május 1-jén kötött házasságot Németországban, Köln-Mülheimben Schwartner Lottével, akitől Pál nevű gyermeke született. Az igazságügyi miniszter 1936. december 22-én közjegyzőnek nevezte ki Szekszárdra. Irodáját a Garai tér 12. szám alatt nyitotta meg. Németül és románul is tökéletesen beszélt. Jelentős szerepet játszott Szekszárd politikai életében, vezető tagja volt több városi társadalmi egyesületnek. Jogi munkássága mellett jelentős irodalmi tevékenységet folytatott, felelős szerkesztője volt a Virradat című hétfői lapnak. Cikkei több napilapban és folyóiratban jelentek meg. A közjegyzőségtől 1946. augusztus 11-től elmozdították. Külföldre, az Amerikai Egyesült Államokba és Kanadába távozott, ahol lelkes képviselője volt a magyar irodalomnak. 1965. szeptember 20-án Kanadában, Londonban hunyt el. Hamvait családja hazahozatta, és 1969. július 29-én a Farkasréti temetőben lévő családi sírboltban, szülei mellett helyezték örök nyugalomra.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 6. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 7. DR. CSÁKAY ALBERT
 8. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 9. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 10. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 11. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 12. DR. HALASY-REKTORISZ LAJOS, közjegyző Gyönkön
 13. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 14. DR. ILLGENN AURÉL kir. közjegyző Dombóváron
 15. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 16. DR. KÁLDI GYULA, kir. közjegyző Szekszárdon
 17. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 18. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 19. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 20. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 21. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 22. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 23. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 24. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 25. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 26. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 27. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 28. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 29. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 30. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 31. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 32. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 33. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 34. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 35. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 36. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 37. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 38. Kereseszegi KERESE IMRE
 39. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 40. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 41. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 42. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA (1867-1954)
 43. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 44. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 45. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 46. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 47. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 48. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 49. Visy Lajos közjegyző Mohácson